อบรม JSA

อบรม JSA คืออะไร สำคัญอย่างไร อบรมได้ที่ไหน

อบรม  Job Safety Analysis หรือ JSA หมายถึง การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย รู้หรือไม่ว่าการอบรม JSA มีวัตถุประสงค์อย่างไร และมีเนื้อหาในการอบรมอย่างไรบ้าง เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ รวมถึงมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม JSA ให้มากขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร อบรมได้ที่ไหน เริ่มต้นกันที่วัตถุประสงค์ของการอบรม JSA มีวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมีความสามารถในด้านการประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงขั้นตอนรวมถึงวิธีการและเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยด้วย เนื้อหาสำหรับการอบรม เนื้อหาของการอบรม JSA ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุของการเกิดความสูญเสีย ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Form JOB SAFETY ANALYSIS ประกอบด้วย การเลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนการค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนและการพัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไข การนำ JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้ประโยชน์   กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้จากการทำ JSA สามารถบ่งชี้อันตรายที่มีอยู่ได้ สามารถบ่งชี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ สามารถจัดลำดับมาตรการการปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอันตรายหรือขจัดอันตราย เป็นการเพิ่มจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน การอบรม JSA หรือการอบรมวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลง ถ้าคุณย้อนกลับไป เมื่อ […]