อบรม JSA

อบรม JSA คืออะไร สำคัญอย่างไร อบรมได้ที่ไหน

อบรม  Job Safety Analysis หรือ JSA หมายถึง การอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย รู้หรือไม่ว่าการอบรม JSA มีวัตถุประสงค์อย่างไร และมีเนื้อหาในการอบรมอย่างไรบ้าง เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ รวมถึงมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรม JSA ให้มากขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร อบรมได้ที่ไหน

เริ่มต้นกันที่วัตถุประสงค์ของการอบรม JSA มีวัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมีความสามารถในด้านการประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงขั้นตอนรวมถึงวิธีการและเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยด้วย

เนื้อหาสำหรับการอบรม

เนื้อหาของการอบรม JSA ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้

 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุของการเกิดความสูญเสีย
 • ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • Form JOB SAFETY ANALYSIS ประกอบด้วย การเลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนการค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนและการพัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไข
 • การนำ JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้ประโยชน์  
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ JSA

 • สามารถบ่งชี้อันตรายที่มีอยู่ได้
 • สามารถบ่งชี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 • สามารถจัดลำดับมาตรการการปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดอันตรายหรือขจัดอันตราย
 • เป็นการเพิ่มจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

การอบรม JSA หรือการอบรมวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลง ถ้าคุณย้อนกลับไป เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้คุณจะพบว่าสถิติการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนั้นลดน้อยลงมาเรื่อยๆ การลดลงของอุบัติเหตุเกิดจากการบริหารจัดการภายในกิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ นายจ้างเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและตรวจสอบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบ รวมถึงหลักความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้างมีการรณรงค์ให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ มีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับลูกจ้างเพิ่มทักษะให้กับลูกจ้างรวมถึงการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม อาทิเช่น การอบรม JSA ที่ว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับการอบรม JSA ให้ทุกคนรู้ว่าการอบรม JSA คืออะไร มีหลักสูตรในการอบรมอย่างไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทำไมจำเป็นต้องอบรมหลักสูตรนี้ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรับอบรม JSA เป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลืองสถาบันที่เชื่อถือได้รับมาตรฐาน ISO 9001

Tags: